Mobilní Rozhlas

Vítejte v systému Mobilní rozhlas Váš starosta Petr Rampas

Karlštejn


Historie posledních obecních aktualit

 • e-mail

  Kotlíkové dotace od 3. června - 9.5.2019 15:15

 • systémová zpráva

  Festival v ulicích - přihláška - 26.4.2019 15:51

  Městys Karlštejn pořádá v neděli 2. června 2019 Festival v ulicích.Tento den otevřeme umělcům, kteří v ulicích městyse můžou předvést své umění. Přihlášky přijímáme do 15. května 2019, 18:00 hodin. O výběru umělců a místě jejich vystoupení rozhoduje Městys Karlštejn, vybraní zájemci budou informováni do 19.5.2019 emailem. Festival v ulicích se uskuteční 2. června od 10:00 do 15:00 hodin. Online přihláška zde

 • e-mail

  Očkování psů proti vzteklině - 25.4.2019 13:35

 • e-mail

  Ředitelské volno - 23.4.2019 11:12

 • e-mail

  Výlet pro seniory: Veltrusy - 23.4.2019 09:07

 • e-mail

  Zápis do MŠ Karlštejn - 9.4.2019 09:34

 • e-mail

  Anketa kvality ovzduší - 29.3.2019 11:25

 • e-mail

  Máte zaplacený poplatek za odvoz odpadu? - 26.3.2019 13:26

 • e-mail

  Zápis do 1. třídy ZŠ Karlštejn - 19.3.2019 12:35

 • systémová zpráva

  Kůrovec ničí naše lesy - 11.3.2019 09:50

  Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní porosty jsou významná finanční ztráta a porušení právních předpisů. Rámcová doporučená opatření:· Celoročně důsledně vyhledávat, vyznačovat, včas vytěžit a účinně asanovat veškeré dříví nově napadené kůrovci. Asanací se rozumí bezodkladné odkornění dříví nebo chemický postřik celého povrchu kmene v larválním stádiu kůrovce, v důsledku čehož kůrovec nedokončí svůj vývoj a uhyne. Asanací se nerozumí pouhý odvoz dříví z lesa, protože tímto naopak dochází k šíření škůdce, který v neošetřeném dříví svůj vývoj dokončí.  · Zaměřit se na napadené stromy a nikoli souše, které již nepředstavují riziko šíření škůdce. Staré souše jsou již mrtvé stromy a nemají čerstvé lýko, které je potravou kůrovců. Tyto souše již škůdce opustil a napadl živé jedince smrků v jejich nejbližším okolí. Právě tyto čerstvě napadené jedince smrků je nezbytné vytěžit a asanovat.  · Odstraňovat a asanovat rovněž polomy, vývraty a ostatní dříví atraktivní pro rozvoj kůrovců. Čerstvé polomy a vývraty (mající zelené jehličí) vůní své pryskyřice kůrovce přitahují. Na těchto stromech, které již nemají schopnost se přirozeně bránit, je kůrovec schopen se velmi rychle namnožit a rozšířit.JAK POSTUPOVAT?1. Kontaktuje svého odborného lesního hospodáře (OLH)Každý vlastník lesa má k dispozici OLH. Pokud jej neznáte, kontaktuje místně příslušný orgán státní správy lesů (SSL) na obci s rozšířenou působností (ORP), kde vám sdělí nezbytné informace.2. Informujte o stavu vašeho lesa orgán SSLKaždý vlastník a správce lesa je povinen sám nebo prostřednictvím svého OLH informovat o šíření škodlivých činitelů (kůrovce) orgán SSL. Orgánem SSL je vždy příslušný odborný pracovník úřadu ORP.3. Využijte státní podpory a čerpejte dotace na své lesyProstřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje lze žádat o dotace na hospodaření v lesích (asanace, zalesnění, výchova lesních porostů, oplocenky atd.).  

Jaké zprávy můžete očekávat

Ještě nejste registrovaní do Mobilního Rozhlasu? Registrovat se