Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Klikněte zde.

Městys Karlštejn

Mobilní Rozhlas

Kotlíkové dotace a čistota ovzduší v Karlštejně

Městys Karlštejn Vás zve na besedu k dotacím z programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 -2023“.

Beseda se koná ve středu 22. května od 18:00 do 19:30 hodin v restauraci U Ezopa, Karlštejn 200.

Součástí besedy bude prezentace výsledků měření kvality ovzduší v Městysi Karlštejn, kterou povede pan Jan Hovorka z Přírodovědecké fakulty UK. Z přiloženého grafu, který vychází z ankety mobilního rozhlasu, je patrné, že s kvalitou ovzduší není v našem městysi spokojeno 46% občanů.

Místostarosta Janis Sidovský pak občany seznámí s možnostmi čerpání kotlíkových dotací, která v letošní 3. výzvě může být až 127.000Kč na domácnost. Žádost o dotaci můžete podávat od 3. června 2019. Součástí prezentace bude návod, jak o dotaci požádat.

Důležité informace:

● Od září 2022 dle zákona o ochraně životního prostředí již nebude možné provozovat kotle 1. a 2.emisní třídy.
● Od září 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují nejméně 3. emisní třídu. Zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000.
● Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud údaj na štítku není uveden, anebo kotel štítek vůbec nemá, je více než pravděpodobné, že kotelpovolené emise splňovat nebude.
● Při provozování kotle, který nebude splňovat emisní požadavky po 1. září 2022 hrozí jeho provozovateli pokuta až 50 tisíc korun.

Podle zprávy ministerstva životního prostředí zabije znečištění ovzduší v rámci ČR každoročně až 11.000 lidí. Podle Státního zdravotního ústavu ČR se za posledních 20 let zvýšil výskyt astmatu u dětí více než dvakrát. UNICEF pak zjistil, že dlouhodobé vystavení smogu má negativní vliv na dětský mozek a děti, které vyrůstají ve znečištěném prostředí, jsou vůči svým vrstevníkům žijícím na "čerstvém vzduchu" znevýhodněny už na začátku života.

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na setkání 22. května v 18:00 hodin.

Městys Karlštejn


Tento e-mail dostáváte na základě registrace do služby Mobilní rozhlas ve Vaší obci.

Podmínky a ochrana údajů nebo změnu nastavení či odhlášení naleznete zde.